کلاس چهارم الف

از میان سی ­و پنج دانش آموز کلاس چهارم  الف ، حساب مجید توکل از بقیه جدا بود. دانش آموز برجسته­ ای نبود. نه از لحاظ قد و قامت و نه از لحاظ نمره.  نمره­ هایش متوسط و معمولی بود. ظاهرش ، لباسش و سر و وضعش هم چیز خاصی …

حسرت

خانواده شوهر هاجر او را رانده بودند. اتهامش نازایی بود. اجاقش کور بود. او را خانه پدرش روانه­اش کرده بودند. مال بد بود و لابد باید بیخ ریش صاحبش می­ماند. زن نازا بدرد نمی­خورد. هاجر بارها از شوهرش تمنا کرده بود که بگذارد او در آن خانه بماند. همین که …