کاردستی

در درس ریاضی شاگرد خوبی بودم.  می شود گفت  که در  میان بهترین دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی بودم. هرچقدر در  این درس   مورد توجه معلم ها و شاگردان بودم در هنر و ادبیات پخمه و  چلمن بودم. وقتی قرار بود انشا بنویسم انگار مغزم زنگ زده بود. دریغ از …

پژو206

برای خرید پژو 206 به خانه ما آمده بود. پس از آپلود آگهی فروش،  اولین نفری بو که به ما تلفن کرد. دختر ریزنقشی بود. با مانتو گلدار سفید و آبی و شلوار سفید رنگ. شال وال نازک سفید که خالهای ریز برجسته ای داشت را به سرش کشیده بود. …

میلاد

دور و بر پیرمرد شلوغ  بود. چقدر کار داشت. محصول گندم توی حیاط روی هم انباشته بود. همه با عجله می رفتند و می آمدند. صفدر و  یعقوب توی حیاط داشتند به وانت ور می رفتند. آفتاب توی حیاط پهن شده بود و دانه های طلایی گندم پرتو زرد خورشید …